Jarní závody přípravek a žactva

Atletika Jemnice ve spolupráci se Základní školou v Jemnici pořádá halové závody pro registrované i neregistrované závodníky.

30. 03. 2024 – sobota

Tělocvična Základní školy v Jemnici, nám. Svobody 88 – vstup do tělocvičny pouze ve sportovní nebo jiné vhodné obuvi.

Kategorie:

přípravka hoši / přípravka dívky                         2013-2014

mladší žáci / mladší žákyně                               2011-2012

starší žáci / starší žákyně                                   2010-2009

Každý závodník může startovat v libovolném počtu disciplín (1–3)

Startovné:

Každý závodník platí startovné 50 Kč, které se vybírá u registrace nebo u prezence. Startovné neplatí registrovaní závodníci Atletika Jemnice.

Disciplíny a časové pořadí pro všechny kategorie:

08:00 – 08:45            registrace závodníků na místě

09:00 – 10:30            skok z místa

10:30 – 11:30            hod medicinbalem 1 kg

11:30 – 12: 15           běh na 300 m (5 kol v tělocvičně)

Vyhlášení výsledků

Vítězní závodníci ve všech kategoriích získají diplom a všichni závodníci drobnou odměnu. Výsledky budou vyhlášeny po ukončení všech soutěžních kategorií.

Přihlášky – On-line na webu www.atletikajemnice.cz nebo na místě 30. 03. 2024 do 08:45 hodin.

Šatny a WC k dispozici – pořadatelé neodpovídají za uložené věci v šatnách, na chodbě, nebo v tělocvičně.

Velikost tělocvičny a zázemí omezuje účast nesportujících osob, žádáme tímto o respekt k pohybu závodníků a pořadatelů.