HISTORIE KLUBU

Dávnější historie atletiky v Jemnici má počátky v 70. a 80. letech minulého století, kdy na ZŠ v Jemnici působili jako učitelé tělesné výchovy manželé Reegenovi. Za jejich pedagogického působení se nevídanou mírou zvedla sportovní úroveň žáků, zejména v basketbalu a atletice. Ke sportu přivedli spoustu mladých chlapců a dívek (i tehdejšího žáka 5. ročníku Aleše Krajčího) nejenom v rámci výuky povinné Tv, ale i výchovou a působením v atletickém kroužku. Zároveň svým nadšením pro sport ovlivnili i řadu svých kolegů – tělocvikářů, kteří jejich štafetu převzali později (J. Novák, I. Chvojka, A. Krajčí).

Přímá historie klubu sahá do roku 2009, kdy vyučující tělesné výchovy na ZŠ v Jemnici rozhodli o vzniku atletického kroužku jako zájmového útvaru. Nejdříve byl vyučován pod hlavičkou DDM v Jemnici a od roku 2010 jako nepovinný předmět v rámci odpoledního vyučování.

Dnem vzniku Školního sportovního klubu Jemnice – oddílu atletiky je 1. leden 2011. Klub byl registrován pod Školním sportovním klubem při Základní škole v Jemnici do 31. 12. 2012. Prvním předsedou se stal Aleš Krajčí, sekretářem Josef Novák. Koncem listopadu 2012 došlo k založení nového občanského sdružení Atletika Jemnice a od 1. 1. 2013 také k přejmenování názvu oddílu na Atletika Jemnice. V dubnu 2013 se konala ustavující volební valná hromada, kde byl na čtyřleté funkční období zvolen nový výbor ve složení: předseda – Aleš Krajčí, sekretář – Josef Novák, člen výboru – Vít Králík. Od roku 2016 existuje oddíl pod názvem Atletika Jemnice, zapsaný spolek se stejným vedením. 11. 12. 2020 byl na volební VH spolku odvolán stávající výkonný výbor a zároveň na další čtyřleté období zvolen nový výbor ve složení: předseda – Tomáš Blažek, sekretář – Josef Novák, člen výboru – Michal Dobeš.

I přes to, že v porovnání s ostatními atletickými kluby v regionu Vysočina jsme ve značné nevýhodě – nemáme patřičné materiální a finanční zázemí, budeme se snažit rozvíjet u našich závodníků základní atletické dovednosti a návyky a hlavně v nich podporovat lásku ke sportu a zvláště k atletice. Vždyť ne nadarmo se říká, že atletika je královnou sportu a je navýsost spravedlivá – vše se dá objektivně změřit a porovnat s ostatními.

Doufejme, že naše snaha padne na úrodnou půdu a najdeme si příznivce nejenom mezi žáky – sportovci a jejich rodiči, ale i v řadách široké jemnické veřejnosti a mezi hlavními představiteli našeho města a atletického svazu.

-Aleš Krajčí-