Registrace


Online přihláška do oddílu atletiky

  Povinné údaje jsou označeny *


  V případě, že budete požádáni vyplnit přihlášku offline

  1. Stáhněte si registrační formulář v elektronické podobě a vytiskněte si jej. Stáhněte si osobní souhlas GDPR v elektronické podobě a vytiskněte si jej.
  2. Vyplňte všechny údaje včetně podpisu.
  3. Stáhněte si formulář o lékařské způsobilosti v elektronické podobě a vytiskněte si jej – odevzdejte potvrzený lékařem při registraci.
  4. Vyplněný registrační formulář a souhlas GDPR odevzdejte vedení klubu k elektronickému zpracování do databáze ČAS.
  5. Společně s předáním formuláře zaplaťte registrační poplatek 100,- Kč.
  6. Registrace platí pět kalendářních let a závodník může během této doby startovat na závodech pořádaných ČAS.
  7. Zaregistrování je možné během celého kalendářního roku.
  8. Obnova registrace závodníka se provádí po pěti letech a je zpoplatněna částkou 50,- Kč.
  9. Registrovaným členem oddílu se může stát každý, kdo splní výše uvedené podmínky.
  10. Věkové kategorie jsou: přípravka, žactvo, dorost, junioři, dospělí.
  11. Registraci může provést pouze předseda nebo sekretář klubu.